نمایش صفحه 1 از 1
تعداد در صفحه:
کتاب گردشگری اسلامی
در دنیای امروز گردشگری برای کشورها به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمد درآمده است و بسیاری از کشورها به دنبال توسعه ظرفیت‌های خود برای جذب گردشگر بیشتر هستند . دنیای غرب گردشگری را همراه با ملزومات و آزادی‌های بی قید و شرطی به دنیا معرفی کرده است که فراهم کردن تعدادی از آنها هم بر اساس قوانین مترقی اسلام ممنوع است و هم اینکه به جای داشتن آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی آثار منفی و مخربی در جامعه پذیرنده گردشگر خواهد داشت.
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۳ مهر
Dr Mahdi Jamalinejad Website. Copyright 2015
کلیه حقوق این سایت متعلق به دکتر مهدی جمالی نژاد می باشد.