- دیدار شهردار اصفهان و حضرت آیت الله حاج سید مرتضی مستجابی(مدظله العالی) دیدار شهردار اصفهان و حضرت آیت الله حاج سید مرتضی مستجابی(مدظله العالی)
 ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ خرداد ساعت 0 و 0 دقیقه
دیدار شهردار اصفهان و حضرت آیت الله حاج سید مرتضی مستجابی(مدظله العالی)

گزارش تصویری