- دغدغه ها در تهيه طرح هاي جامع شهري لحاظ شود به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي استانداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد در جلسه كميسيون ماده پنج شهرهاي اصفهان، فولادشهر، خوراسگان و خميني شهر، توجه به احياي بافت هاي فرسوده شهري و هماهنگي طرح هاي بافت يا طرح هاي جامع تفضيلي را ضروري دانست.
 ۱۳۹۱ جمعه ۸ دي ساعت 0 و 0 دقیقه
به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي استانداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد در جلسه كميسيون ماده پنج شهرهاي اصفهان، فولادشهر، خوراسگان و خميني شهر، توجه به احياي بافت هاي فرسوده شهري و هماهنگي طرح هاي بافت يا طرح هاي جامع تفضيلي را ضروري دانست. 
وي از شهرداري و دستگاه هاي اجرايي خواست با استفاده از طرح هاي مصوب نسبت به اجراي پروژه ها و ساير خدمات اقدام كنند. 
جمالي نژاد همچنين مغايرت شهرها و مطالبات بافت فرسوده خميني شهر را بررسي و تصميمات لازم را در اين مورد اتخاذ كرد.